A Magyar Millennium Park

Molesworth Street, Thorndon, Wellington

A park alapítása örök találkozási helyet nyújt az itt lévő magyaroknak.  Az idetelepedett magyarok a befogadó országuk, Új-Zéland iránti háláját szándékozza kifejezni, egyben a magyarörökséget jelképes hagyatékként biztosítja a jövőbeli új-zélandi magyar generációk számára.

Magyar identitás megőrzése

Ha a véredben van, akkor kikerülhetetlen a magyarság érzete. A park pedig egy “nagyon magyar hely”, ami a gyökerekhez kapcsolja az új-zélandi magyarokat.

Új-zélandi magyar közösségek

Mindenhol vannak magyarok! Új-Zéland minden sarkában rájuk lehet bukkani. A legnagyobb és legaktívabb közösség Aucklandben van, de minden nagyobb városban találni magyar közösséget.

Új-Zéland és Magyarország összekapcsolása

Új-Zéland otthont adott sok magyar menekültnek. Manapság azok leszármazottai és újabb magyarok, akik képesítésük révén telepedtek ide, alkotják Új-Zéland mai magyar közösségét.

Miért Magyar Millennium?

A Magyar Millennium Projektet Új-Zéland első tiszteletbeli főkonzulja, Szentirmay Pál (1928-2002) indította 1998-ban. Szándéka az volt, hogy Új-Zéland is részt vegyen 2000-ben a világ megemlékezéseiben, ami Magyarország keresztény államalapításának ezredik évfordulóját ünnepelte meg.

 

A legnagyobb kihívása a megfelelő hely megtalálása volt a maréknyi embernek, aki a projekten dolgozott. Ez volt az egyetlen tényező, ami miatt a feladat csupán három év késéssel valósulhatott meg.

A főváros támogatása

A projekt 2002 elején született újjá, amikor a főváros fölajánlott egy megfelelő, bérmentes helyet az új-zélandi magyaroknak. Szentirmay Pál nem élhette meg álmának megvalósítását, de a Magyar Millennium Projekt csoport, ahogyan akkor nevezték, kitartott és 2003. augusztus 20-án, Szent István napján, Her Excellency The Hon Dame Silvia Cartwright, Új-Zéland főkormányzója hivatalosan felavatta.